En 1964 ix el primer LP de Raimon publicat per EDIGSA: Raimon Disc Antològic de les seves cançons i es publica la biografia de Raimon escrita per Joan Fuster.