1963. Gener

Barcelona, dia 1, Palau d’Esports. El número del 14 desembre del 1963 de la revista Destino parla d’un acte a favor dels damnificats del Vallés on Raimon participa juntament amb altres cantants i Gilbert Bécaud.
Barcelona dies 7,8 i 9 de gener (sempre en el mateix número de la revista Destino) participa al xou de Ràdio Barcelona presentat per Joaquín Soler Serrano.